khoa-xoay-th

Mã sản phẩm TĐKX
Tên sản phẩm Khóa xoay Ø42-Ø49
Qui cách

Khóa xoay

Dùng cho ống túyp Ø 42 và Ø 49

 

Dùng để cố định ống túyp và giàn giáo:

khoa-1-th
khoa-2-th

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận