TDCC-th

Mã sản phẩm

TĐCC4000 : Chống dài 4m

TĐCC4500 : Chống dài 4m5

TĐCC5000 : Chống dài 5m

Tên sản phẩm Cột chống thép
Qui cách

Vỏ chống : Φ60mm dài 1.500mm

Ruột chống : 3 loại

+ Có ruột Φ49mm dài 3.000mm

+ Có ruột Φ49mm dài 3.500mm

+ Có ruột Φ49mm dài 4.000mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam