TDC196-th

Mã sản phẩm TĐC196
Tên sản phẩm Chéo 1m96
Qui cách Dài 1m96, Φ21
Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam

TDC175-th

Mã sản phẩm TĐC175
Tên sản phẩm Chéo 1m75
Qui cách Dài 1m75, Φ21
Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam

TDM01-th

Mã sản phẩm TDM01
Tên sản phẩm Mâm (Sàn Thao Tác)
Qui cách L 1500mm x W 300mm
Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc

 

TDM02-th

Mã sản phẩm TDM02
Tên sản phẩm Mâm (Sàn Thao Tác)
Qui cách L 1500mm x W 300mm
Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Đỏ cam