xa-go-th

Mã sản phẩm XGTĐ2000/2500/3000/3500/4000
Tên sản phẩm Xà gỗ
Qui cách

Thép hộp dài 2m, 2m5, 3m, 3m5, 4m

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

ong-tuyp-42-th

Mã sản phẩm TĐ42OT1700/3000/3400/4600
Tên sản phẩm Ống Tuýp
Qui cách

Ống tuýp Φ42 dài 1m7, 3m, 3m4, 4m6

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

ong-tuyp-49-th

Mã sản phẩm TĐ49OT2000/3000/4000
Tên sản phẩm Ống Tuýp
Qui cách

Ống tuýp Φ49 dài 2m, 3m, 4m

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận